Welkom bij Sunfloro

 
De naam Sunfloro betekent, in de gemeenschappelijke taal Esperanto, zonnebloem. Een zonnebloem richt zich tot de zon en draait met haar mee. Net als kinderen zich richten tot hun opvoeders en er een gezonde wisselwerking kan ontstaan tussen opvoeders en kind.
Kinderen opvoeden gaat vaak bijna vanzelf. Maar soms is het minder eenvoudig. U kunt als ouder het idee hebben dat u er op eigen kracht niet uitkomt. Dan is het goed om er eens over te praten met deskundigen.
Voor een kind is het belangrijk dat het vertrouwen in volwassenen en in zichzelf heeft. Dit is een voorwaarde om vaardigheden te leren die het kind nu en in de toekomst nodig heeft. In de meeste gevallen krijgt een kind op een natuurlijke manier vertrouwen en zelfvertrouwen.
Als echter blijkt dat het vertrouwen en/of zelfvertrouwen onvoldoende aanwezig is kan hulp nodig zijn.
 
Particulier initiatief
Sunfloro is een kleinschalige  praktijk. Dit betekent voor u een benadering op maat zonder wachtlijsten. De hulpverlening vindt in de meeste gevallen plaats bij u thuis in de vertrouwde omgeving. Na de kennismaking maken wij een inschatting van de benodigde tijd en kosten. U weet op deze manier dus waar u aan toe bent.
 
Peter Slis werkt als sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft een ruime ervaring opgebouwd in de jeugdhulpverlening. Hij heeft na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening diversen cursussen en opleidingen gedaan (Video Interactie Begeleiding, Sherborne therapie). Hij heeft werkervaring opgebouwd in het werken met gezinnen als ook in het begeleiden van ouders en kinderen individueel.
 
Werkwijze en aanpak
Wat gebeurt er als u contact opneemt? Wij maken een afspraak voor een kennismaking. In dit gesprek beoordelen wij aan de hand van uw informatie of ons aanbod passend voor uw vraag is. Is dit niet passend, dan geven wij een advies voor eventuele hulpverlening die wel passend kan zijn.
Als u na het kennismakingsgesprek gebruik wilt maken van onze dienstverlening, maken wij een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek. Dit gesprek vormt het uitgangspunt voor de verdere begeleiding. Als verdere begeleiding wenselijk is, kunnen we in overleg verschillende begeleidingsvormen inzetten of een combinatie hiervan.